MOHAMAD B. ABD KARIM

MOHAMAD B. ABD KARIM

Sabtu, 10 Oktober 2009

Multimedia Dalam Pendidikan

Telekomunikasi dalam Pendidikan:
Pembelajaran Melalui Web dan Sistem Telesidang.
Oleh: Mohamad B.Abdul Karim

Pengenalan:
Setiap kemudahan telekomunikasi mempunyai keistimewaan yang
tersendiri dan sekiranya digunakan dengan sebaik mungkin serta
disulami dengan kreativiti, satu proses pendidikan yang menarik,
berkesan serta menghiburkan dapat dihasilkan.
1)Pembelajaran Melalui Web Sepintas Lalu.
2) Sistem Telesidang dalam Pendidikan.

Pembelajaran Melalui Web Sepintas Lalu.
Penggunaan halaman web dalam pendidikan:
Pendidik menyampaikan dan menerbitkan bahan
pengajaran secara talian terus.
Memberikan sumber maklumat tanpa sempadan kepada pendidik.

Peranan Internet:
Sebagai penyampai maklumat
Alat pengajaran dan pembelajaran
Ciri pembelajaran melalui web:
- Faktor ruang dan sempadan yang tiada batasan.
- Kawalan pengguna yang tinggi.
- Sumber maklumat yang tidak terhingga.
- Persekitaran pembelajaran yang bercirikan dunia sebenar.
- Menjadikannya persekitaran pembelajaran yang mantap dan berkesan.
- Interaktiviti yang tinggi
- Kepentingan utama pembelajaran melalui web adalah program pendidikan jarak jauh.

Definisi Pembelajaran melalui Web.
Pembelajaran melalui web merupakan suatu medium penghantaran
maklumat yang terdiri daripada pelbagai jenis maklumat dan tajuk.
Segala maklumat yang terdapat dalam web disusun berdasarkan
pautan nod melalui sistem rangkaian dalam mempersembahkan
pengetahuan.

Model-model persekitaran pembelajaran melalui web.
1.Model oleh Duchastel (1997an).
Model pembelajaran berasaskan web bagi pengajaran diuniversiti.
Beberapa ciri penting:
a.mengenalpasti matlamat pengajaran
(peranan pelajar terlibat dalam proses pembinaan pengetahuan.)
b) Menerima kepelbagaian hasil pembelajaran
c) Menghasilkan produk pengetahuan
d) Menilai aras tugas
e) Membina kumpulan pembelajaran
f) Menggalakkan komuniti secara global

2.Model oleh Reeves & Reeves (1997).
10 unsur pentng dalam model:
a) Falsafah Pedagogi
b) Teori Pembelajaran
c) Orientasikan matlamat
d) Orientasikan Tugas
e) Sumber Motivasi
f) Peranan Guru
g) Sokongan Metakognitif
h) Strategi pembelajaran kolaborasi
i) Kesesuaian Budaya
j) Struktur yang fleksibel

Penggunaan web sebagai medium pengajaran dan pembelajaran.
Ciri-ciri menjadikan web sebagai medium pengajaran dan pembelajaran:
1) penglibatan aktif pelajar.
-Pelajar melakukan pembelajaran kendiri.
-kaedah pembelajaran jelas.
-matlamat, pembelajaran penyelesaian masalah dan kumpulan.
-guru sebagai fasilitator.
-konteks pembelajaran melibatkan masalah sebenar.
-penilaian pembelajaran menilai kemahiran sebenar.
-pembelajaran secara kooperatif.
Bostock (1997),cara menghasilkan pelajar yang aktif menggunakan web:
-bahan pengajaran disimpan dalam komputer
-penghantaran tugasan melalui mel elektronik
-galakan pelajar secara kooperaktif dan kolabrasi
Newsgroup diguna dalam sesi perbincangan pelajar membina peta konsep.
2) pembelajaran kolaboratif
- pembelajaran secara berkumpulan.
3) interaktif
- interaksi antara pelajar dengan pelajar,pelajar dengan guru
sumber maklumat proses interktiviti dibahagikan kepada tiga:

Kawalan pengguna
Memberi kawalan pembelajaran kepada pelajar bagi mereka menentukan
keperluan pembelajaran mereka.
Pelajar bebas menentukan susunan pembelajaran dan kuantiti kandungan isi pelajaran.
Contoh aplikasi teknologi yang menyokong kawalan pengguna iaitu:
a)perisian multimedia.
b)simulasi berasaskan komputer.
c) alat bantuan pengajaran seperti perisian pemprosesan perkataan,telekomunikasi dan pangkalan data.
d)aplikasi pengajaran yang dibangunkan menggunakan teknologi hypermedia
dan hiperteks.
e)dokumen secara talian terus.
-perisian hypermedia memberikan pelajar peluang belajar secara penerokaan dan
inkuiri.
-dapat membimbing pelajar lebih bertanggungjawab dan inisiatif.

Komunikasi antara pelajar (CMC)

- komunikasi di antara suatu kawasan berbeza yang dipisahkan oleh ruang dan masa
dan dihubungkan dengan rangkaian computer.- suatu singkatan bagi kepelbagaian
sistem yang membenarkan individu berkomunikasi dengan individu lain melalui
komputer dan sistem rangkaian.
Contoh: sistem persidangan video, mel elektronik, perbincangan (discussion list),
dan papan buletin.
Tiga ciri penting dalam CMC:
= komunikasi interaktif yang tinggi
= komunikasi pelbagai hala
= komunikasi secara serentak (synchronous) dan tidak serentak (asynchronous)
Penggunaan CMC dalam pengajaran dan pembelajaran

- Penggunaan CMC memberikan kesan yang positif kepada pelajar dan interaksi
interpersonal dalam pembelajaran.
Pelajar dapat berinteraksi dengan pensyarah atau guru.
Pelajar seronok menggunakan kemudahan persidangan yang disediakan.
Sistem persidangan maya dan mel elektronik memberikan kemudahan
kepada pelajar untuk berkomunikasi dan memberi maklumbalas antara satu
sama lain pada sebarang situasi.
Penggunaan teknologi web sesuai dilaksanakan dalam pendidikan jarak jauh.
- Meningkat prestasi pembelajaran yang tinggi.
2) Sistem Telesidang dalam Pendidikan
a) Telesidang Video
Kombinasi audio dan media berbentuk visual.
Kualiti dan kelajuan penghantaran data dipengaruhi oleh kadar Bandwidth.
Mengambilkira perkara berikut :
(a) Bilangan pelajar
(b) Jenis penggunaannya – sebagai demonstrasi / kuliah
(c) Pencahayaan bilik
Jenis – jenis penggunaan telesidang video :
(1) Virtual atau Candid Classroom
(2) Studio – Produced Videoconferences
(3) Point-to-point or multi-site

Kelebihan Penggunaan Telesidang Video:
-Pertemuan secara visual (Visual contact.)
-Penggunaan yang mudah.
-Mendekatkan dua destinasi, menjimatkan kos dan masa perjalanan.
-Berkongsi pengetahuan.
-Perhubungan antara institusi atau organisasi ditingkatkan.
Kelemahan Penggunaan Telesidang Video:

Kos yang tinggi
Masa persediaan yang lebih
Tenaga yang lebih
Daya penumpuan yang tinggi secara serentak
Pengekalan daya tumpuan ke atas kuliah akan berkurangan
Kurang interaktiviti

b)Telesidang Komputer ( Computer Conferencing
- Proses penggunaan sistem komputer yang mempunyai ciri telekomunikasi
- Melibatkan penggunaan perisian yang direka khas
- Mel elektronik , papan buletin , Newsgroup , Listserv

Jenis penggunaannya ialah :
- Saluran penghantaran dan perkongsian maklumat
- Media sampingan
- Media penyampaian maklumat yang utama

Tiada ulasan:

Catat Ulasan